Avatar photo

Arina Fitria

Hai! aku Arina, lulusan dari jurusan Teknologi Industri Pertanian tahun 2020. Selain tertarik untuk belajar ilmu-ilmu baru, aku juga mempunyai ketertarikan pada dunia kepenulisan.